Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej
przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

 

W sytuacji, gdy sądownictwo publiczne jest paraliżowane ilością spraw, przedsiębiorcy szukają dla siebie sposobu niezależnego rozstrzygania sporów. Coraz więcej firm szuka tej alternatywnej - szybszej i tańszej - drogi, gdyż od tego często zależy ich "być albo nie być". Powstanie SAPC, wraz z powołaniem Centrum Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, jest kolejnym krokiem w stronę nowoczesnej, rozwijającej się gospodarki, a także w stronę samorządności gospodarczej, której wzorce czerpiemy zarówno z Europy, jak i z przedwojennej polskiej tradycji. 

SAPC gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny. Współpracują z nami uznane autorytety prawnicze, związane z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Sąd, będąc niezleżnym od władz Izby, posiada pełną autonomię orzekania, a wokół niego skupiona jest duża grupa Instytucji Otoczenia Biznesu z regionu łódzkiego. Utworzenie SAPC jest ważne dla przedsiębiorczości i nowoczesnego postrzegania biznesu oraz jest równie istotne dla prawników reprezentujących firmy. Sprawność procedowania, szybkość decyzji, optymalizacja kosztów - to usprawnienia postepowań cenne zarówno dla środowiska przedsiębiorców, jak i środowiska adwokackiego, które na co dzień ściśle ze sobą współpracują.