Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej
przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej