Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej
przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

 

Sąd arbitrażowy to sąd niepaństwowy, powołany zgodną wolą stron stosunku cywilnoprawnego - wyrażoną w zapisie na sąd polubowny - do rozstrzygnięcia sporu między nimi wyrokiem mającym moc prawną równą mocy wyroku sądu państwowego po jego uznaniu lub stwierdzeniu jego wykonalności.

Współpracujący z SAPC arbitrzy są specjalistami różnych dyscyplin prawniczych, wywodzący się przede wszystkim z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, będącego jednym z wiodących wydziałów prawa w Polsce. Ich zaangażowanie w funkcjonowanie SAPC daje gwarancję najwyższej staranności oraz rzetelności przy załatwianiu kierowanych do tego sądu spraw, zgodnie z wartościami pielęgnowanymi przez Uniwersytet, tj. prawdą i wolnością.