• Sprawne rozstrzyganie sporów gospodarczych
    w służbie nowoczesnego biznesu

Sprawność procedowania, szybkość decyzji, optymalizacja kosztów

zobacz, dlaczego warto rozstrzygać spory gospodarcze w SAPC:

Prostota

Prostota

Złagodzenie formalizmu i elastyczność - możliwość dostosowania postępowania do potrzeb stron.

Poufność

Poufność

Zachowanie renomy firmy i ochrona tajemnic handlowych.

Szybkość działania

Szybkość działania

Jednoinstancyjność postępowania.

Oszczędność

Oszczędność

Niższe koszty w porównaniu z postępowaniem przed sądem państwowym.

Wpływ na wybór arbitrów

Wpływ na wybór arbitrów

Możliwość powołania wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa, osób cieszących się zaufaniem stron, posiadających wiedzę specjalistyczną oraz odpowiednie doświadczenie.

Wiedza

Wiedza

Współpraca z uznanymi autorytetami prawniczymi, związanymi z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Niezależność

Niezależność

Niezależność od władz Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Bezstronność

Bezstronność

Pełna autonomia orzekania.

Tworząc Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej zadbaliśmy o najwyższy poziom merytoryczny


poznaj członków Kolegium SAPC:

Prof. zw. dr hab.

Maria Królikowska-Olczak

Prezes SAPC

Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; prodziekan WPiA UŁ w latach 1992-1996 oraz prodziekan i dziekan w latach 2002-2005. Kierownik Studiów Podyplomowych „Transport, Logistyka, Spedycja” (WPiA UŁ). Adwokat – prowadzi Kancelarię Adwokacką „Eurokancelaria prof. Maria Królikowska-Olczak”. Zajmuje się europejskim i polskim prawem gospodarczym, prawem konkurencji, prawem pomocy publicznej, prawem farmaceutycznym.

Prof. dr hab.

Sławomir Cieślak

Wiceprezes SAPC

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Postępowania Cywilnego I Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prorektor UŁ w kadencji 2016-2020; prodziekan WPiA UŁ w latach 2008-2012 oraz 2012-2016; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownik Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ. Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Egzekucji Sądowej na WPiA UŁ. Adwokat, redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Egzekucyjnego” oraz członek zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Dr

Joanna Wyporska-Frankiewicz

Wiceprezes SAPC

Adiunkt w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera w Warszawie; wykładowca i szkoleniowiec m. in. w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi, Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej, sądowej kontroli administracji, ochrony środowiska oraz samorządu terytorialnego.

Dr

Zbigniew Świderski

Wiceprezes SAPC

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego i prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Nadzorczej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Radca prawny – kierował obsługą prawną w bankach, firmą inwestycyjną w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prowadził szkolenia dla radców prawnych i ich egzaminował. Specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego, w tym zwłaszcza prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa papierów wartościowych.

Do poczytania

aktualności